Leven en werk

Geboren als Zaankanter (Zaandam) heeft Cees het grootste gedeelte van zijn volwassen leven afwisselend doorgebracht in Haarlem en Zuid-Frankrijk. Als jonge jongen was hij altijd aan het tekenen en dat is hij blijven doen. Na de HBS hield hij het slechts twee jaar uit op de Rijksacademie, het klikte niet. Rondzwervend door Parijs en Zuid-Frankrijk, wat veel kunstenaars uit zijn tijd deden, ontmoette hij Appel, Corneille en Constant. Die ontmoetingen inspireerden hem, toen hij wat ouder was, om vrijer te gaan werken. Op het atelier ‘Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel’ ( https://www.icattextielrestauratie.nl/pages/overons/geschiedenis.html ) in Haarlem leerde hij wandtapijten maken. Na een periode werk voor derden uitgevoerd te hebben waagde hij de sprong naar eigen vrij werk. Tussen 1954 en 1980 werd wandkleden maken de hoofdzaak. Vanaf de jaren tachtig tot een paar jaar voor zijn overlijden, op 86 jarige leeftijd, gingen linoleumsneden en acryl schilderijen de boventoon voeren. Zo ontstond er in een lang gedisciplineerd werkzaam leven een zeer divers oeuvre.

UIT ONZE GALLERY

Stichting gegevens

Stichting Cees Vis

RSIN 8199.96.002

Bestuur: Martine Vis-Koek, voorzitter /Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester /Tania Barkhuis, algemeen bestuurslid

Doel: Het onder de aandacht brengen en het in standhouden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De stichting heeft geen winstoogmerk. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur is niet gemachtigd overeenkomsten te sluiten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor schulden van een ander te verbinden.

Beleidsplan en jaarrekening

Scroll naar boven